رفتن به محتوای اصلی
۰۹۱۲۰۲۸۹۹۰۹ بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، کلینیک مرکزی

روزهای کاری:

شنبه عصر

یکشنبه صبح

سه شنیه صبح

پنجشنبه عصر

تلفن:
۰۲۱-۵۶۱۱۹۴۰۰-۴

همراه:
۰۹۱۲۰۲۸۹۹۰۹

ایمیل:
info@dr-ghafourian.ir

آدرس مطب :
بالاتر از میدان ونک، خیابان والی نژاد، کلینیک مرکزی

روزهای کاری:

چهارشنبه

تلفن:
۰۲۱-۴۴۰۲۳۸۸۶

همراه:
۰۹۱۲۰۲۸۹۹۰۹

ایمیل:
info@dr-ghafourian.ir

برگشت به بالا